Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe odwiedzających, którzy przeglądają nasze strony. Jeśli chcesz mieć pełniejszy obraz zasad, którymi kierujemy się zarządzając naszymi stronami internetowymi oraz w zakresie ochrony Twoich informacji, zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi warunkami korzystania ze stron internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji zawartości tej strony. Dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej polityki prywatności, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami, które nastąpiły po ostatniej konsultacji. Aby dowiedzieć się więcej o prywatności i przetwarzaniu Twoich danych osobowych, wybierz interesujący Cię obszar w zależności od tego, czy jesteś zwykłym gościem, czy użytkownikiem usług internetowych podlegających rejestracji.

Ta strona opisuje niektóre zasady zarządzania serwisem w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, którzy się z nimi zapoznają. Zasady te mają zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których uzyskujesz dostęp do naszych witryn, przeglądając strony bez rejestracji i bez wypełniania lub wprowadzania danych w formularzach internetowych. Odwiedzając tę witrynę, akceptujesz warunki określone poniżej. Jeśli uważasz, że nie akceptujesz tych warunków, opuść stronę.

Jakie rodzaje danych zbieramy, gdy użytkownik przegląda?

– Co to są pliki cookie i jak ich używamy?

– Komu udostępniamy informacje nawigacyjne?

– Dla tych, którzy korzystają z usług internetowych

żądanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego 196/03 i art. 13 rozporządzenia U E 2016/679

Spontaniczne wysyłanie e-maili

Wypełnianie formularzy internetowych

Sposoby i cele przetwarzania

Zgoda na leczenie

Komunikacja i rozpowszechnianie

Prawa zainteresowanej strony

Administrator danych i podmioty przetwarzające dane

Przekazywanie danych osobowych użytkowników poza UE

Regulamin lojalności i Polityka prywatności

Jakie rodzaje danych zbieramy gdy użytkownik przegląda glamourboutiquestore.com ?

Podczas odwiedzania naszych witryn systemy komputerowe służące do ich obsługi pozyskują podczas normalnego działania pewne dane, których transmisja jest niejawna i niezbędna do funkcjonowania Internetu. Są to informacje, które nie są zbierane w celu powiązania z określonymi podmiotami, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje na przykład adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witrynami, adresy URL żądanych zasobów, czas żądania, sposób używany przy wysyłaniu zapytania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i IT środowisko użytkownika.DFP International spa wykorzystuje te dane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze stron oraz sprawdzenia ich prawidłowego funkcjonowania. Dane mogą posłużyć do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych. Z wyjątkiem takiej ewentualności, dane te pozostają w naszych systemach informatycznych przez okres zwykle nieprzekraczający trzydziestu dni. Na stronie można również znaleźć przyciski / widżety społecznościowe, czyli te szczególne „przyciski” przedstawiające ikony sieci społecznościowych (na przykład Facebook i Twitter) oraz interaktywne ściany społecznościowe (np. Z sieci społecznościowych. Te „przyciski” umożliwiają użytkownikom, którzy mają dotrzeć do sieci społecznościowych i wchodzić w interakcję za pomocą „kliknięcia”. Dzięki kliknięciu w przyciski / widżety społecznościowe i / lub interaktywne ściany społecznościowe sieć społecznościowa uzyskuje dane dotyczące Twojej wizyty. Poza tymi przypadkami, w których spontanicznie klikasz, aby udostępnić swoje dane przeglądania wybranym sieciom społecznościowym, Glamour Boutique Store nie udostępnia żadnych informacji o przeglądaniu ani danych użytkownika pozyskanych za pośrednictwem jego witryn sieciom społecznościowym dostępnym dzięki przyciskom / widżetom społecznościowym i interaktywnym ściany. W celu uzyskania innych informacji na temat interaktywnych ścian społecznościowych i przycisków / widżetów społecznościowych używanych w naszych witrynach napisz na adres: alina69r@gmail.com

Z kim się dzielimy informacje poufne?

Dane pozyskiwane podczas nawigacji mogą być znane zewnętrznym firmom, które świadczą usługi informatyczne i przetwarzania danych glamourboutiquestore.com (np. W przypadku działań hostingowych powierzonych podmiotom trzecim i związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych) wyznaczonych do tego przeznaczenie i odpowiedzialny za przetwarzanie danych. Listę osób wyznaczonych na Przetwarzających można uzyskać pisząc na adres alina69r@gmail.com. Dane mogą być zatem znane i przetwarzane przez osoby odpowiedzialne za ich przetwarzanie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania ich obowiązków, dokonując tylko czynności niezbędnych do ich wykonania. W przypadku wyrażenia wyraźnego wniosku oraz w okolicznościach przewidzianych prawem, dane mogą zostać udostępnione Organom Bezpieczeństwa Publicznego oraz Policji. Żadne dane nawigacyjne nie są w żaden sposób rozpowszechniane.

Spontaniczne wysyłanie e-maili

Kiedy spontanicznie wysyłasz wiadomość e-mail na jeden z adresów e-mail wskazanych na glamourboutiquestore.com, uzyskujemy adres nadawcy i wszelkie inne dane osobowe, które podałeś w wiadomości i załącznikach. Skrzynki e-mail odpowiadające adresom wskazanym w naszych witrynach oraz wszelkie inne skrzynki e-mail w naszej witrynie nie mają charakteru osobistego, nawet jeśli zawierają imię i / lub nazwisko osoby fizycznej. Należą do organizacji firmy, a ich głównym celem jest umożliwienie efektywnego wykonywania pracy w ramach glamourboutiquestore.com. Oznacza to, że wiadomości przekazywane na konta e-mail mogą być znane nie tylko odbiorcy, ale także innym osobom w organizacji. Wysyłając e-maile na adresy e-mail wskazane na naszych stronach, oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz warunki przetwarzania zawarte w niniejszej polityce.

Wypełnianie formularzy internetowych

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową i decydujesz się na interaktywne korzystanie z jej usług (np. Prośby o biuletyny, rejestrację na stronach i społecznościach, zakupy, udział w wydarzeniach, kampaniach itp.), Możesz zostać poproszony o wypełnienie formularzy internetowych niektórymi danymi osobowymi , poniżej podajemy kilka przydatnych informacji, aby wiedzieć, jak traktujemy dane, które nam przesyłasz.

Sposoby i cele przetwarzania

Aby uzyskać dostęp do usług i treści udostępnianych za pośrednictwem naszych witryn, możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych, takich jak na przykład imię, nazwisko, adres zamieszkania / zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia itp. Za pośrednictwem formularzy internetowych dostępnych w witrynach nigdy nie prosimy o podanie danych wrażliwych (np. Dotyczących ujawniania pochodzenia rasowego i etnicznego, religii, przekonań filozoficznych, politycznych, stanu zdrowia, życia seksualnego itp.) Lub sądowych (dane dotyczące rejestrów karnych, statusu oskarżonego lub podejrzanego itp.). Dane będą przetwarzane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, telematycznych i papierowych oraz wsparcia zgodnie z przepisami prawa mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poufności, a także prawidłowości, aktualności i przydatności danych w odniesieniu do deklarowanych celów . Możesz pomóc nam zapewnić, że Twoje dane są zawsze dokładne, przesyłając nam aktualizacje pod adresem alina69r@gmail.com. Dane, które nam przekazujesz, będą przetwarzane przez pracowników wyraźnie wskazanych przez Administratora jako osoby odpowiedzialne i / lub odpowiedzialne za przetwarzanie, zgodnie z odpowiednimi przypisanymi profilami autoryzacyjnymi. Osoby nominowane i menedżerowie będą mogli przeprowadzać konsultacje, wykorzystanie, przetwarzanie, porównywanie i wszelkie inne odpowiednie operacje, nawet zautomatyzowane, tylko w przypadkach, gdy zostały do ​​tego wyraźnie upoważnione. Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekazujesz, wyłącznie do własnego celu i ściśle związanego z każdą zamówioną i wykorzystaną usługą. We wszystkich przypadkach, w których zamierzamy wykorzystać Twoje dane do innych lub innych celów niż realizacja żądanej usługi, przed przystąpieniem do przetwarzania poprosimy Cię o wyrażenie zgody. Dostarczenie danych do określonych celów (np. Subskrypcja biuletynu, rejestracja w obszarach o ograniczonym dostępie, zakup produktów, opieka nad klientem, marketing bezpośredni, profilowanie, programy lojalnościowe i „Fidelity Card”) spowoduje wprowadzenie danych do DFP International System komputerowy Spa Custom Relation Management (CRM) przeznaczony do zarządzania klientami, do którego dostęp ma wyłącznie personel specjalnie wyznaczony przez DFP International spa. Poniżej znajduje się lista usług dostępnych na naszych stronach, w przypadku których prosimy o podanie nam swoich danych osobowych. Cel przetwarzania jest wskazany przy każdej usłudze.

Zapisz się do Newslettera:

Newsletter to komunikacja zawierająca treści promocyjne i reklamowe, wysyłana do wszystkich zainteresowanych stron, które o to poproszą. W niektórych naszych witrynach subskrypcja biuletynu oznacza wysyłanie komunikatów promocyjnych, które nie są uogólnione, ale ukierunkowane na podstawie języka, płci i kraju pochodzenia danej osoby. Oznacza to, że przetwarzamy otrzymane przez Ciebie dane, tak aby wysyłany biuletyn był jak najbardziej zbliżony do tego, o co prosiłeś i który mógł Cię zainteresować. Dane, które nam przekażesz, aby zapisać się do Newslettera, będą przechowywane do momentu otrzymania od Ciebie prośby o rezygnację z subskrypcji; w takim przypadku usuniemy Twoje dane z naszych baz danych w ciągu 72 godzin od żądania rezygnacji z subskrypcji. Przesyłanie takich informacji handlowych będzie odbywać się wyłącznie za Twoją zgodą, która będzie stanowić podstawę prawną przetwarzania przez nas Twoich danych.

Udział w pokazach, wydarzeniach, konkursach i inicjatywach

Będziemy wykorzystywać te dane, aby umożliwić Ci udział w określonych inicjatywach, w których zamierzasz od czasu do czasu uczestniczyć. Przy każdym zdarzeniu przekażemy Ci konkretne informacje, które opiszą rodzaj przetwarzanych danych, czas ich przechowywania oraz konkretne cele przetwarzania. Twoje dane będziemy gromadzić tylko za Twoją zgodą, która będzie stanowić podstawę prawną, na jakiej będziemy je przetwarzać.

Rejestracje w obszarach o ograniczonym dostępie.

– Społeczność internetowa

Tylko za Twoją zgodą będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci utworzenie własnego zastrzeżonego obszaru na naszych stronach oraz uczestnictwo w inicjatywach społeczności wirtualnych (np. Tworzenie list życzeń, udostępnianie treści innym użytkownikom za pośrednictwem naszej strony, historia zakupów, preferencje dotyczące e-maili itp.). Przypominamy, że rejestracja w naszych społecznościach internetowych umożliwia szybszy dostęp do wielu innych usług na stronach, ale nie jest warunkiem koniecznym korzystania z nich. Na przykład. możesz otrzymywać newsletter lub dokonywać zakupów nawet bez rejestracji. Jeśli konto nie będzie używane dłużej niż 2 lata, usuniemy je i związane z nim dane.

– Zakup produktów

Dane, które nam przekazujesz, będą wykorzystywane do realizacji Twoich zamówień i działań z nimi powiązanych (wysyłanie towarów, fakturowanie, zarządzanie płatnościami i powiązane czynności itp.). Realizacja umowy sprzedaży będzie zatem stanowić podstawę prawną, na której będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją sprzedaży.

Prośby o informacje lub kontakt

(np. prośba o informacje handlowe i techniczne, prośby o kontakt, status realizacji zamówienia, dostępność produktów itp.)

Wykorzystamy przekazane nam dane, aby przesłać Ci tylko to, o co prosiłeś. Twoje dane będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do przetworzenia Twojego żądania, po czym zostaną usunięte z naszych baz danych.

Obsługa klienta

glamourboutiquestore.com oferuje usługę pomocy – zwykle świadczoną przez czat na żywo, telefon, e-mail – mającą na celu pomoc klientom przed, w trakcie i po zakupie produktu lub usługi. W niektórych przypadkach, aby skorzystać z obsługi klienta, możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych, gdy jest to konieczne, aby odpowiedzieć na prośby o wyjaśnienia, informacje o zakupach, wysyłkach, zwrotach, płatnościach, produktach i / lub usługach, w celu obsługi reklamacji, spełnić prośbę o zapisanie się do programów lojalnościowych itp. Tylko za Twoją zgodą możemy zbierać Twoje dane osobowe za pomocą ankiet, których celem jest pomiar stopnia zadowolenia z usług świadczonych w ramach Opieki nad Klientem. Twoje dane będziemy również przetwarzać w celach opisanych poniżej wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, którą możesz w każdej chwili odwołać pisząc na adres: alina69r@gmail.com

Marketing bezpośredni

Możemy poprosić Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych do wysyłania Ci ukierunkowanych komunikatów (np. Życzenia z okazji urodzin) lub ogólnych promocji i wiadomości reklamowych, a także do przeprowadzania badań rynkowych i działań ankietowych (np. Za pomocą ankiet) Twojego stopnia zadowolenie z naszych produktów i usług, poprzez pocztę tradycyjną, e-mail, SMS, telefon stacjonarny i komórkowy itp. Twoja zgoda na otrzymywanie tych komunikatów będzie ważna zarówno dla wysyłek z wykorzystaniem automatycznych systemów bez ingerencji operatora (np. E-mail, sms), jak i dla tradycyjnych metod kontaktu (np. Poczta papierowa). Zawsze możesz, pisząc e-mail na adres alina69r@gmail.com, cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tym celu, nawet osobno, np. Wybierając opcję otrzymywania reklam wyłącznie pocztą papierową i odmawiając wysyłania za pośrednictwem automatycznych systemów. Zwracamy uwagę, że Kodeks Prywatności (art. 130 ust. 4 dekretu ustawodawczego 196/2003) na to zezwala tak zwany „miękki spam”. Oznacza to, że bez konieczności uzyskania Twojej wyraźnej zgody, możemy wykorzystać adres e-mail podany przez Ciebie w ramach poprzedniego zakupu do bezpośredniej sprzedaży naszych produktów podobnych do tych, które już kupiłeś, pod warunkiem, że nie wyrazisz sprzeciwu. tego wykorzystania, wysyłając wiadomość e-mail na adres alina69r@gmail.com. Poza hipotezą „miękkiego spamu”, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe w celu wysyłania informacji handlowych wyłącznie za Twoją zgodą.

Marketing profilowy

Tylko za Twoją zgodą, w niektórych przypadkach możemy wykorzystywać przekazane przez Ciebie dane do korzystania z poszczególnych usług (np. W celu zamówienia newslettera lub dokonania zakupów) do tzw. „Profilowania”, czyli analizy składu społecznego konsumentów na podstawie o wieku, płci, kraju pochodzenia, zawodzie, zwyczajach konsumpcyjnych itp. Profilowanie polega na przetwarzaniu danych, które nam przekazujesz, w celu tworzenia grup konsumentów podzielonych według segmentów rynku na podstawie minimalnego zestawu elementów (np. Płeć, kraj pochodzenia), aż po bardziej zaawansowane profile oparte na preferencjach, online zachowanie i poprzednie zakupy. Ta działalność ma podwójny cel: umożliwia nam rozwijanie produktów i usług o cechach zgodnych z preferencjami naszych konsumentów oraz umożliwia nam wysyłanie komunikatów reklamowych jak najbardziej zbliżonych do Twoich gustów i zainteresowań. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, pisząc e-mail na adres alina69r@gmail.com. Dane dotyczące Twojego zachowania online i poprzednich zakupów będą przechowywane przez 365 dni, po czym zostaną usunięte z naszych baz danych.

Programy lojalnościowe

Klientom, którzy chcą z nich skorzystać, udostępniamy rabaty, przywileje i zarezerwowane usługi, z których można skorzystać tylko poprzez dołączenie do określonych programów lojalnościowych i / lub uzyskanie „Karty lojalnościowej”. Przystąpienie do tych programów wiąże się z przekazaniem danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, narodowość, data urodzenia, pliki cookie, szczegóły dokonanych zakupów, dane dotyczące transakcji finansowych itp. Nasze programy lojalnościowe opierają się na kumulacji punktów wynikających z zakupów indywidualnych konsumentów. Podwyższenie punktów umożliwia konsumentowi dostęp do rosnących korzyści w sposób opisany w Regulaminie Uczestnictwa w Programie. Przetwarzanie danych osobowych konsumenta w przypadku programów lojalnościowych będzie ograniczone do czynności ściśle niezbędnych do świadczenia żądanej usługi (np. Przypisywanie korzyści związanych z przystąpieniem do programu lojalnościowego, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej do wykonania programu). Przystąpienie do programu lojalnościowego będzie zatem stanowić podstawę prawną, na której będziemy przetwarzać Twoje dane. W przypadku przystąpienia do naszych programów lojalnościowych dane dotyczące szczegółów Twoich zakupów będą przechowywane maksymalnie przez 12 miesięcy, po czym zostaną automatycznie usunięte lub trwale zanonimizowane.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Tylko za Twoją zgodą przekażemy Twoje dane innym firmom z kategorii moda, luksus i handel detaliczny, które będą mogły przesyłać Ci informacje handlowe i oferty promocyjne dotyczące ich produktów.

Komunikacja i rozpowszechnianie

glamourboutiquestore.com przekazuje Twoje dane osobowe podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i funkcjonalne do osiągnięcia celu przetwarzania danych realizowanego zgodnie z żądaną przez Ciebie usługą, a w każdym przypadku kontynuuje komunikację dopiero po uprzednim poinformowaniu Cię o tym oraz w przypadku, gdy konieczne, zebrał na to Twoją zgodę. Ogólnie rzecz biorąc, dane zebrane za pośrednictwem poszczególnych usług i dla celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu są zwykle przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

– podmioty, którym przysługuje prawo dostępu do nich przyznane przez przepisy prawa lub regulacje (np.

organy bezpieczeństwa publicznego i siły policyjne);

– firmy zajmujące się przetwarzaniem danych i usługami IT (np.: hosting, wprowadzanie danych, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury oraz usługi informatyczne, e-mail marketing, Acquirer itp.);

– firmy i firmy świadczące usługi doradcze;

– firmy zewnętrzne należące do kategorii mody, luksusu i sprzedaży detalicznej wyłącznie wysyłanie informacji handlowych za wyraźną zgodą zainteresowanej strony.

W szczególności niektóre określone usługi świadczone za pośrednictwem naszej witryny obejmują również komunikację z innymi kategoriami podmiotów, takimi jak banki, Paypal, firmy spedycyjne, instytucje finansowe, firmy świadczące usługi pocztowe i korespondencyjne.

glamourboutiquestore.com zazwyczaj nie ujawnia Twoich danych. Niektóre usługi świadczone przez nasze strony pozwalają jednak na rozpowszechnianie Twoich danych osobowych innym użytkownikom i usługom internetowym; jednakże w tym sensie jest to pozostawione Wam swobodnemu wyborowi i jest to możliwe tylko w wyniku Państwa konkretnej i dobrowolnej inicjatywy. W niektórych przypadkach możemy jednak poprosić Cię o ujawnienie Twoich danych osobowych (w tym zdjęć i obrazów audio-wideo), aby umożliwić Ci udział w wydarzeniach, konkursach i inicjatywach tematycznych o charakterze nietypowym i czasowym, które ze swej natury zapewniają do komunikacji i rozpowszechniania. W takich przypadkach poinformujemy Cię o tym, prosząc o wyrażenie wyraźnej i konkretnej zgody na ten efekt.

W każdej chwili możesz skorzystać z praw, które przyznaje Ci prawo. W szczególności możesz z nich skorzystać pisząc na adres: alina69r@gmail.com

Możesz uzyskać od administratora danych potwierdzenie, czy dane osobowe, które Cię dotyczą, są przetwarzane i w takim przypadku uzyskać kopię przetwarzanych danych.

Będziesz mógł uzyskać korektę (tj. modyfikację, integrację lub aktualizację) niedokładnych danych osobowych, które Cię dotyczą, w przypadku ich nieścisłości, niekompletności lub nieaktualności.

Możesz zażądać usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą. Administrator danych usunie je bez zbędnej zwłoki, jeżeli:

– Twoje dane osobowe nie są już potrzebne niż plik cele, w jakich zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

– jako zainteresowana strona cofnęłaś zgodę, na którą wyraziłeś zgodę

– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego.

Jako zainteresowana strona masz prawo do ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedna z poniższych hipotez:

– W przypadku sporu co do prawidłowości Twoich danych, dla domeny

– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zażądałeś ograniczenia

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu właściciela, w tym profilowania. Przysługuje Ci również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne, danych osobowych dotyczących Ciebie przekazanych administratorowi oraz masz prawo przesłać je innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony właściciela.

Wykonując swoje prawa w zakresie przenoszenia danych, masz również prawo do bezpośredniej transmisji danych, dane osobowe od jednego administratora danych do drugiego, jeśli jest to technicznie uzasadnione.

W razie potrzeby możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w celu ochrony praw zagwarantowanych Ci na mocy dekretu ustawodawczego 196/2003 i rozporządzenie europejskie 679/2016.

Masz prawo do cofnięcia zgody w stosunku do przetwarzania Twoich danych. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w dowolnym momencie napisać na adres alina69r@gmail.com

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem glamourboutiquestore.com mogą być przekazywane poza UE w celu przechowywania na serwerach dostawców usług zarządzania relacjami z klientami. Przeniesienie odbywa się po ustaleniu Standardowych klauzul umownych lub po weryfikacji certyfikatu Polityka prywatności usługodawcy (konkretnie wyznaczone jako Przetwarzający Dane. Listę osób wyznaczonych na Przetwarzających Dane można uzyskać pisząc na adres alina69r@gmail.com)

Administratorem danych osobowych użytkowników przeglądających i korzystających z serwisu jest Alina Agnieska Adamkiewicz z siedzibą w Genui – Via Isonzo 64R – 16147 (GE), Włochy. Z Administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem wskazanym poniżej: alina69r@gmail.com

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2021 r